Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan.

Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kendetegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbuddet.

De centrale elementer er:

  • Børnesyn
  • Dannelse og børneperspektiv
  • Leg
  • Læring
  • Børnefællesskaber
  • Pædagogiske læringsmiljøer
  • Forældresamarbejde
  • Børn i udsatte positioner
  • Sammenhæng med børnehaveklassen
  • Læreplanstemaerne

Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt for arbejdet med den pædagogiske læreplan - og dermed det pædagogiske arbejde med børns læring i dagtilbud.

Vi tager udgangspunkt i det pædagogiske grundlag i vores planlægning for at sikre, at vi arbejder med vores kerneopgave, som er det gode børneliv. Vi er bevidste om, at vi hele tiden lader os inspirere og søger ny viden, så vores faglighed følger med udviklingen. Vi er åbne, nysgerrige og reflekterer over vores praksis, så det kommer det enkelte barn og børnegrupperne til gode.

Vi er optaget af at være anerkendende voksne, der er omsorgsfulde og ser, lytter, og forstår det enkelte barn, som gør, at børnene får medindflydelse, medinddragelse og læring af demokratiske læringsprocesser. Vi har fokus på at lytte til, se og forstå det enkelte barn, så alle børn bliver inkluderet, også de børn der er i udsatte positioner. Vi er nysgerrige og nærværende, så vi får en forståelse for, hvad børnene er optaget af. Vi ser det positive i hver situation og arbejder med at opmuntre, støtte og guide barnet, så barnet får en begyndende oplevelse af mestring.

Vi er et dagtilbud, der arbejder med de 3 læringsrum. Det kan til tider være svært for nogle børn at indgå i legefællesskaber, derfor må vi voksne løbende veksle mellem at gå foran, ved siden af og bagved børnene med henblik på at understøtte deres deltagelse i legefællesskaberne.

I Junglehuset sikrer vi børnefællesskaber, så børnene har mulighed for at danne både store og små fællesskaber. Vi arbejder med børnene i mindre grupper, hvor der blandt andet er fokus på de sociale spilleregler, som har betydning for at være en del af en social sammenhæng med andre børn og voksne. Vi laver aktiviteter på tværs af børnegrupperne for at understøtte børnenes venskaber.

Sådan arbejder vi med:

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg