Job hos os

Studerende og nye medarbejdere.

Når en ny kollega skal starte i Junglehuset, er der en velkomstfolder som giver de fleste informationer. Vi anbefaler et formøde, hvor man informeres om kommende møder, får udleveret nøgler og så videre. Dette gøres sammen med lederen, hvor man også aftaler, hvornår man møder den første dag.

Den første dag byder lederen velkommen, viser rundt, og man bliver informeret omkring den første tid i huset. Der er en mentor-ordning den første måned via en stuekollega, som støtter op om opstarten.

Ved opstart i Junglehuset er det en god idé at lave et lille opslag med et billede og kort beskrivelse af; hvem er jeg, hvor længe skal jeg være i huset. Det er naturligvis valgfrit, hvor detaljeret man ønsker at være. Dette skrives også på AULA.

Der er forventning om, at studerende, medhjælpere og pædagoger deltager i alle p-møder, p-lørdage og forældremøder. Vikarer deltager ikke medmindre det aftales med lederen.

Arrangementer i årets løb:

  • Forældremøder har vi 1 gange om året.
  • Personalemøder er 1 gang om måneden - de varer som regel 3 timer.
  •  Cirka 2 til 3 gange om året har vi fælles personalemøder i klyngen.
  • Påskefrokost med børnene på egne stuer.
  • Sommerfest med børn og forældre.
  • Julefrokost med børnene på egne stuer.
  • Jule tamtam med børn og forældre.
  • Julefrokost for personalet - gerne sidst i november eller i begyndelsen af december.

Alle ansatte skal holde sig informeret via hjemmesiden, og vores retningslinjer, som står beskrevet i mappen på kontoret. Ligeledes skal man holde sig informeret dagligt via vores tavle, infobog og kalender i personalegarderoben. Vi er en del af klynge H, hvor vi afholder lokal MED, TRIO-møder og faglig sparring samt vidensdeling på tværs.

Læs mere om os

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg