Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre.

I Junglehuset ønsker vi, at forældresamarbejdet kan give grobund for, at vi kan skabe et godt og trygt partnerskab med udgangspunkt i jeres barn. I er eksperter på jeres barn, og vi er eksperter på fællesskaber og børns udvikling ind i dem.

For os er der to tilgange til samarbejdet, som skal ses som et partnerskab.
Der er det formelle samarbejde, der tager udgangspunkt i de planlagte samtaler, hvor der er en pædagogisk ramme og formål med selve mødet - for eksempel forældremøde, en samtale/netværksmøde og så videre.
Der er også det uformelle samarbejde, som er kendetegnet ved de små snakke i garderoben, på legepladsen - hvor vi hilser, og lige hører, hvordan weekenden er gået og så videre.

Vi står altid til rådighed, hvis I har behov for det. Så oplever I et behov for sparring eller en samtale, er I meget velkommen til at kontakte enten stuepersonalet eller skrive til lederen.

I kan også opleve, at vi beder om en samtale med jer omkring barnets trivsel og udvikling, hvis vi mener, der er brug for det.

Sådan samarbejder vi med forældrene

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg