Studerende

Junglehuset er en praktikinstitution, hvilket vil sige, at vi modtager pædagogstuderende. Vores institution skal fungere som den studerendes uddannelsessted under praktikperioden. Det betyder, at den studerende skal have fokus på at lære gennem vores pædagogiske praksis. Som redskab til at sikre denne læring, skal den studerende under hver praktik udarbejde faglige og personlige læringsmål. Det er vigtigt, at den studerende tager ansvar for egen læring, er aktiv, handlende og undersøgende samt observerende og reflekterende. Disse kompentencer vil bl.a. være med til at skabe et udviklende og lærerigt miljø for den enkelte studerende i samspil med resten af praktikinstitutionen.


Som praktikinstitution ønsker vi er være inspirerende, imødekommende og anerkendende ift. den enkelte studerende, som vi modtager. Praktikvejleder og personale påtager sig et fælles ansvar og vil sammen bakke op omkring den studerendes læringsmiljø og -rum. Vi skal sammen have skabt et anerkendende og trygt læringsrum, hvor der er plads til at undre sig, stille spørgsmål og blive klogere på egen pædagogiske rolle. Vi vil, som praktikinstitution, skabe de bedste læringsbetingelser for den studerende, som danner grobund for faglig udvikling og reflektion. Som studerende i vores hus, vil du blive mødt med åbenhed, engagement, indlevelse og faglighed.Udskrift fra: inst.htk.dk - 2. July 2020, kl. 10:37.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://junglehuset.htk.dk/Studerende.aspx