Forælderråd

Hvert år vælges et forældreråd i institutionen. Forældrerådets opgave er:

  • At tage beslutning om forhold og aktiviteter, der er nærværende for huset i hverdagen
  • Eventuelt at afgive høringssvar til forældrebestyrelsen inden der træffes beslutninger om principper for dagtilbuddets arbejde
  • Derudover kan forældrerådet medvirke ved ansættelse af personale til institutionen

Forældrerådet afholder 3-4 møder om året, og det er op til den enkelte institution at beslutte størrelsen på forældrerådet. Dog skal der vælges et ulige antal. Medlemmerne af forældrerådet er valgt for ét år. 


Udskrift fra: inst.htk.dk - 2. July 2020, kl. 10:34.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://junglehuset.htk.dk/Foraelderraad.aspx